0

Sesotho ka 2016

Re a o amohela blokong ya bobedi ya bangula moo ha jwale re hlwelang dipuo tse fapaneng tsa semmuso tsa Afrika Borwa le maemo a tsona a ntshetsopele. Hape bloko e tla hlahiswa ka mokgwa wa [...]

0

Sesotho in 2016

Welcome to the second of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be released in a [...]